ΑΝΤΛΙΕΣ

Η πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο των γεωτρήσεων και η υψηλή τεχνογνωσία μας, σε συνδυασμό με το σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτουμε, μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στο μικρότερο χρονικό διάστημα και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές, γεγονός που μας κατατάσσει ανάμεσα στις πρώτες επιχειρήσεις στον τομέα των υδρογεωτρήσεων και αντλιών.

Παράλληλα, η πολυετής συνεργασία με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές στον τομέα των υποβρύχιων αντλιών και η αναγνώριση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε, αποτελούν εγγύηση για την ικανοποίηση των πελατών μας.
Παρέχουμε υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής υποβρύχιων αντλιών παντός τύπου:

1. Φθορές αντλιών και κινητήρων
2. Βραχυκύκλωμα καλωδίων
3. Ευθυγραμμίσεις Αξόνων
4. Ζυγοσταθμίσεις φτερωτών και κινητήρων
5. Σωληνώσεις
Δεχόμαστε παραγγελίες ειδικών αντλιών κατάλληλων για άντληση
και μεταφορά λυμάτων αλμυρού και γλυκού νερού.